Общи условия за Партньори

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Когато разглеждате или използвате тази Интернет страница (уеб сайт), Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с тези УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, както и че носите отговорност по действащото българско законодателство.

Интернет страницата (уеб сайтът) "VsichkiHoteli.bg" се поддържа от НЕТСТАР ЕООД с ЕИК: 207062686  - дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България и вписано в Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. Доспат 7, офис 1, e-mail адрес [email protected], наричано по-долу за краткост VsichkiHoteli.bg или Фирмата.
Настоящите Условия уреждат взаимоотношенията между Рекламодателя, Фирмата и потребителите (Вас) на Интернет страницата (уеб сайта) "VsichkiHoteli.bg" във връзка с ползването на сайта и поражданите от това права и задължения за трите страни.

Фирмата може да преразгледа и обнови тези "УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ" по всяко време. Ако продължите да ползвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.

II. ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Ограничена отговорност относно съдържание: VsichkiHoteli.bg обединява офертите на туристическите обекти и не предлага собствени такива. Информацията, публикувана на сайта ни е с цел улесняване на потребителите. Всички текстове, снимки, ценова информация и други са собственост на съответните туристически обекти и Рекламодатели, се извлича от всеки сайт на Рекламодател или се добавя от туристическите обекти. VsichkiHoteli.bg не носи отговорност за актуалността, качеството на предлаганите услуги, както и некоректно предоставена информация от Рекламодатели.

VsichkiHoteli.bg не продава и не носи отговорност за качеството на предлаганите ваучери/стоки/услуги от рекламираните на VsichkiHoteli.bg туристически обекти и други Рекламодатели. VsichkiHoteli.bg си запазва правото да изпраща на своите потребители системни съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги, а също така и съобщения, съдържащи рекламни съобщения от трети лица. Всеки абонат на бюлетина може да се откаже от получаването му във всеки един момент като следва инструкциите в някое от писмата.

VsichkiHoteli.bg съдържа информация създадена от рекламодатели, партньори, разработчици на софтуер, издатели, рекламни агенции, служители, потребители, риселъри и други трети страни. Ние не гарантираме акуратноста на тази информация, като не изключваме възможноста Материалите на нашия сайт да съдържат технически и печатни грешки, както и други неточности.

Всички линкове към външни интернет сайтове се предлагат под формата на съдържание на нашия сайт с цел улесняване на потребителите ни. Листването на външен сайт не ангажира VsichkiHoteli.bg с подкрепа за качествата на предлаганитеот него стоки или услуги. VsichkiHoteli.bg не се ангажира с достъпноста и работата на Сайта, нито с качеството на достъп или работата на трети сайтове към, които линкваме.

Някои от линковете към други сайтове може да съдържат информация, която някои хора да считат за обидна, неуместна или от спорно естество. Ние не можем да бъдем държани отговорни за нередности, неточности, неспазване на авторски права, законност или моралност на материалите, които се съдържат във външни за нашия сайт линкове. Ние не обследваме в детайли материалите на трети страни, които ние листваме за справка, и които могат да бъдат добавени в справочен вид на нашия сайт под формата на Материали.

Фирмата единствено и само поддържа интернет сайта "VsichkiHoteli.bg", като не носи отговорност при следните случаи:
- За вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на Фирмата или трети лица, подизпълнители в сайта "VsichkiHoteli.bg";
- За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на Фирмата.
- За вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки, банери, поставени на настоящия сайт;
- За всички вреди, причинени на потребителите при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди;
- За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта "VsichkiHoteli.bg", независещи от екипа на същия.

III. УСЛОВИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ТРАНЗАКЦИИ С БАНКОВИ КАРТИ И ДРУГИ

Фирмата гарантира защитата на личните данни на клиентите чрез "VsichkiHoteli.bg". За политиката за защита на личните данни можете да прочетете още тук: Политика за Защита на Лични Данни
Електронните транзакции с банкови карти се извършват посредством онлайн разплащателните системи "ePay.bg" , "Борика", "PayPal" и др. гарантиращи сигурността им. 
"VsichkiHoteli.bg" няма достъп до данните на банковата карта на клиента и не съхранява номера на банкови карти
 

Уеб сайтът "VsichkiHoteli.bg" се поддържа от НЕТСТАР ЕООД с ЕИК: 207062686, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. Доспат 7, офис 1, e-mail адрес [email protected]

IV. ПРЕДЛАГАНИ СТОКИ И УСЛУГИ

Предлаганите в "VsichkiHoteli.bg" услуги са описани в съответните страници "ВИП пакети" на обектите в техните партньорски профили, с обявено подробно описание, съдържание, количество, цена, отстъпка.

V. ЦЕНОВА ПОЛИТИКА

Всички обявени цени в "VsichkiHoteli.bg" са в български левове. Цените са крайни и включват ДДС. Някои от платежните методи в "VsichkiHoteli.bg" изискват допълнителни транзакционни такса, както следва:

- Банков превод – такса според тарифата на банката.

Всички транзакционни разходи са за сметка на Рекламодателя или Потребителя.

VI. ОТКАЗ ОТ НАПРАВЕНА ПОРЪЧКА

"VsichkiHoteli.bg" предлага на Рекламодателите/Потребителите възможност за отказ на вече направена поръчка и връщане на осъществено плащане в 30 дневен срок или друг срок, посочен в конкретния случай.

Възстановяването на сумата се извършва в срок до 30 работни дни след като Рекламодателят/Потребителят предостави нужната информация на електронна поща [email protected]  В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 30 работни дни след като потребителят предостави нужната информация на електронна поща [email protected].

Считано от 15.2.2016 Европейската комисия предоставя платформа за извънсъдебна медиация, целта на която е даде възможност на потребителите за извънсъдебно решаване на спорове относно поръчки, направени онлайн. Платформата за извънсъдебно решаване на спорове е достъпна на следния адрес: http://ec.europa.eu/consumers/odr/